Uskladnění

Podle podmínek odběratele nabídneme vhodné řešení uskladnění našich produktů.

Uskladnění vlhkých produktů

Vakování

Nejrozšířenějším a nejoblíbenějším způsobem skladování produktů Corngold, pivovarské mláto a Gurmit je silážování do vaků, a to buď samostatně, anebo v různých poměrech směsí. Tímto způsobem se zaručeně, ve velmi krátké době, zabezpečí anaerobní prostředí, což je podmínkou kvalitní fermentace a zárukou vynikající kvality po celou dobu skladování. Malá odběrová plocha je zárukou minimální druhotné fermentace krmiva. Nároky na pracovní sílu při uskladnění a při každodenním krmení jsou velmi nízké. Zabezpečujeme organizaci uskladnění našich produktů do vaků.

Truck Bagger

Novým způsobem uskladnění pivovarského mláta je tzv. Truck Bagger. Horké a sterilní mláto se do vaku plní přímo z auta. Je to způsob, při němž je pracovní síla odběratele v době skladování zcela vyloučena. Ostatní výhody jsou totožné s uskladněním do vaků, jak je níže uvedeno.

New Truck Bagger

Nejnovější způsob uskladnění vlhkých produktů, jako jsou pivovarské a kukuřičné mláto, nebo kukuřičné výpalky. Vlhký produkt je vytlačen velkou silou přímo z auta do vaku.. V tom případě není třeba přidat žádné konzervační látky, nakolik se do vaku nedostane vzduch

 

Klasické silážování

Jednou z možností je klasické uskladnění vlhkých produktů do silážního žlabu, anebo na zpevněnou plochu. Na přechodnou dobu může dobře posloužit žlab, vytvořený z provizorních stěn (balíky slámy, betonové díly apod.), avšak perspektivním řešením jsou menší skladovací prostory, postavené z betonových tvárnic nebo z litého betonu. Rozměry takovéhoto žlabu je třeba stanovit tak, aby byl vždy dodržen minimální odběr krmiva do hloubky 1.5 m.

Uskladnění tekutých produktů

Tekutá krmiva, jako např. pivovarské kvasnice, se na farmě skladují ve velkokapacitních nádržích s kapacitou 30 až 60 m3. Nádrže jsou vybaveny míchacím zařízením a ochranou proti zamrznutí. Pronájem nebo prodej nádrží zabezpečíme.

Uskladnění suchých krmiv

Suchá krmiva musí být uskladněny na suchém zastřešeném místě podobně, jako obilí nebo ostatní suchá krmiva.

Tyto webové stránky používají cookies ke zlepšení našich stránek pomocí vašich zkušeností. Pokud pokračujete, souhlasíte s používáním souborů cookies. Další informace naleznete v našich pravidlech souborů cookies.