Služby

LOGISTIKA

Kompletní logistiku zajistí naše společnost. Dodávku zboží až na místo určení zákazníkem provádějí dopravní společnosti s certifikátem GMP+ a HACCP. Dopravní prostředky musí mít osvědčení pro přepravu krmiv. Na předem určené místo v dohodnutém čase dodáme zboží s pomocí velkokapacitních dopravních prostředků v min.množství 25 tun.

Uskladnění vlhkých produktů

Vakování

Nejrozšířenějším a nejoblíbenějším způsobem skladování produktů Corngold, pivovarské mláto a Gurmit je silážování do vaků, a to buď samostatně nebo v různých poměrech. Tímto způsobem se ve velmi krátké době zabezpečí anaerobní prostředí, což je podmínkou kvalitní fermentace a zárukou vynikající kvality po celou dobu skladování. Malá odběrová plocha je zárukou minimální druhotné fermentace krmiva. Nároky na pracovní sílu při manipulaci a při každodenním krmení jsou velmi nízké. Zabezpečujeme organizaci uskladnění našich produktů do vaků.

Truck Bagger

Novým způsobem uskladnění pivovarského mláta je tzv. Truck Bagger. Horké a sterilní mláto se do vaku plní přímo z auta. Je to způsob, při němž je pracovní síla odběratele v době skladování zcela vyloučena. Ostatní výhody jsou totožné s uskladněním do vaků.

New Truck Bagger

Nejnovější způsob uskladnění vlhkých produktů, jako jsou pivovarské a kukuřičné mláto, nebo kukuřičné výpalky. Vlhký produkt je vytlačen velkou silou přímo z auta do vaku.. V tom případě není třeba přidat žádné konzervační látky, nakolik se do vaku nedostane vzduch

Klasické silážování

Jednou z možností je klasické uskladnění vlhkých produktů do silážního žlabu, anebo na zpevněnou plochu. Na přechodnou dobu může dobře posloužit žlab, vytvořený z provizorních stěn (balíky slámy, betonové díly apod.), avšak perspektivním řešením jsou menší skladovací prostory, postavené z betonových tvárnic nebo z litého betonu. Rozměry takovéhoto žlabu je třeba stanovit tak, aby byl vždy dodržen minimální odběr krmiva do hloubky 1.5 m.

Uskladnění tekutých produktů

Tekutá krmiva, jako např. pivovarské kvasnice, se na farmě skladují ve velkokapacitních nádržích s kapacitou 30 až 60 m3. Nádrže jsou vybaveny míchacím zařízením a ochranou proti zamrznutí. Pronájem nebo prodej nádrží zabezpečíme.

Uskladnění suchých krmiv

Suchá krmiva musí být uskladněny na suchém zastřešeném místě podobně, jako obilí nebo ostatní suchá krmiva.

PORADNA VÝŽIVY

Výživná hodnota krmiv

 
Výživnou hodnotu našich produktů určujeme na základě pokusů a analýz evropských výzkumných ústavů.
Kvalita námi dodávaných krmiv je kontrolována jednak v rámci výrobního procesu v každém závodě a navíc pravidelnými analýzami v nezávislých akreditovaných laboratořích.
 

Výpočet krmných dávek

 
Doporučené dávkování krmiv je uvedeno v prospektu každého produktu. Konkrétní krmná dávka se musí určit v každém hospodářství individuálne. Výpočet krmných dávek a krmných směsí zajistíme na základě informací o krmném fondu chovatele jakož i dalších údajů s programem BESTMIX.

 

ANALÝZA KRMIV

Vzorkování

Na každý rok je vypracován plán testování vzorků a tím zajišťujeme monitorování kvality našich produktů.

Po dohode s klientem jsme schopni zabezpečit kompletní rozbor jejich vlastních krmiv. 

Nabízíme komplexní služby, tj klademe důraz na kvalitu, budujeme naši budoucnost na profesionalitě našich obchodních zástupců a profesionálním přístupu našich pracovníků.

Laboratoře našich dodavatelů a partnerské laboratoře v České republice i v zahraničí podle potřeby se účastní RING TESTŮ na základě našeho zadání.

Naše produkty jsou pravidelně testovány v laboratořích v České republice i v zahraničí.

Testování také probíhá v naší laboratoři v Holandsku, které je vybaveno nejmodernější technologií.

 

Tyto webové stránky používají cookies ke zlepšení našich stránek pomocí vašich zkušeností. Pokud pokračujete, souhlasíte s používáním souborů cookies. Další informace naleznete v našich pravidlech souborů cookies.