DDGS

Cílem zlepšit životní prostředí, energetickou soběstačnost jednotlivých států světa a vzhledem k omezeným energetickým zdrojům naší Země se v každodenní praxi ve stále větší míře využívají obnovitelné zdroje energie.

Jedním z efektivních řešení je i výroba bioetanolu – aditiva do paliva dopravních prostředků – z kukuřičného zrna.

Otvírají se tím nové možnosti i pro zemědělce, kteří na jedné straně mohou své výrobní kapacity využít v rostlinné výrobě, a na druhé straně se rozšíří paleta dostupných, živinově koncentrovaných krmiv pro živočišnou výrobu.

DDGS

DDGS je vysoce hodnotné bílkovinně-energetické krmivo vznikající při fermentaci zrn na alkohol.

Název DDGS je odvozen ze zkratky anglického pojmenování produkt Distillers Dried Grains with Solubles, což v překladu znamená sušené lihovarské mláto s obsahem rozpustných látek.

Je vyráběno kontrolovaným mícháním vedlejších produktů vznikajících při zpracování kukuřice tak, aby mělo optimální a definovatelné složení. Jednoduchá manipulace a skladování jsou zabezpečeny sušením a granulací DDGS.

PROCES VÝROBY

Lihovary vyrábějí etanol z kukuřičného zrna pro potřeby průmyslu.

Kvalita DDGS je zabezpečena přísnou normou používané suroviny a kontrolovaným procesem výroby až do dodání zboží zákazníkovi. DDGS je produkt vyráběný po odstranění etylalkoholu destilací z fermentovaného zrna kukuřice mícháním a sušením odstředěných částic zrna a kondenzovaných rozpustných živin následovně:
Zrno kukuřice se rozbije kladívkovým šrotovníkem na drobné částice. Kukuřičný šrot se smíchá s vodou a ohřeje. Přidané speciální enzymy při této teplotě mění většinu škrobu na cukry. Po následném zchlazení se přidají jiné druhy enzymů a kvasnice, které štěpí zbytkový škrob a fermentují cukry na etylalkohol a CO2. Etylalkohol se odstředí destilací. Při destilaci vznikají jako vedlejší produkt tekuté výpalky. Z tekutých kukuřičných výpalků se tuhé částice kukuřice odstřeďují na centrifuze a tekutá frakce s rozpustnými živinami se zahušťuje na odpařovacím zařízení. Vlhké tuhé částice se smíchají se sirupem, vysuší se a zároveň se zgranulují.

 

Charakteristika

Přibližně 2/3 kukuřičného zrna – základní suroviny DDGS – tvoří škrob, který se fermentací změní na etanol a oxid uhličitý. Jednu třetinu ze sušiny suroviny tvoří krmivo DDGS. V důsledku toho je obsah živin v sušině DDGS trojnásobně vyšší než v kukuřičném zrnu samotném. Obsahuje-li například kukuřice použitá k výrobě lihu 4 % oleje, potom DDGS bude obsahovat přibližně 12 % oleje. DDGS téměř neobsahuje škrob, ale přesto je dobrým zdrojem energie, bílkovin, vlákniny a fosforu. DDGS je dobrým zdrojem nedegradovatelného proteinu (RUP). Vlivem tepla se během výrobního procesu degradovatelnost dusíkatých látek mění, a proto DDGS bude mít proporčně vyšší obsah nedegradovatelného proteinu (52 %) než původní zrno kukuřice (29 %). DDGS obsahuje vysoké množství bílkovin a také je zvýšená koncentrace aminokyselin. Z aminokyselin je nejvýznamnější zvýšený obsah metioninu.

Většina výzkumů se zaměřuje na DDGS jako na alternativní bílkovinu nahrazující sójový extrahovaný

šrot, který je dnes nejrozšířenějším bílkovinným doplňkem. Avšak vedlejší výrobky z kukuřice

jsou díky svému vysokému obsahu stravitelné neutrální detergentní vlákniny (NDF) a tuku (až 12 %), kromě svého obsahu bílkovin, i vynikajícím zdrojem energie. DDGS obsahuje 40-45 % NDF, které je vysoce stravitelné, a proto může nahradit jiný druh dietetického škrobu. V důsledku zvýšeného obsahu vlákniny snižuje riziko acidózy bachoru. Dlouhé částice NDF objemového krmiva jsou nevyhnutné pro stimulaci zdravého trávení v bachoru.

DDGS není pouze dalším zdrojem energie a aminokyselin, ale také excelentním zdrojem stravitelného fosforu. Když tedy doplníme krmnou dávku o DDGS, budeme moci snížit množství obvykle použitého fosforečnanu vápenatého (DCP) nebo MCP.

Doporučené dávky pro hovězí dobytek

Výkrm HD

(25 –30% z suš.)

max 40%

živá hmotnost (kg)

150

250

350

450

550

DDGS    (kg)

1- 1,5

2-3

3-4

4-5

5-6

 

 

Mléčný dobytek

Jalovice

Období stadia nasucho

Dojnice

Nízká prod.

Vysoká prod.

DDGS     (kg)

2

1

1,5

2,5

 

Doporučené dávky pro prasata

Prasata

Prasátka

(7 do 25 kg)

Výkrm

(25 do 90 kg)

Výkrm

(90 do115 kg)

Prasnice březí

Prasnice kojíce

 

% DDGS v KKZ

 

Do 25%

 

Do 30%

 

Do 20%

 

Do 50%

 

Do 30%

 

Doporučené dávky pro drůbež

Drůbež

brojler

nosnice

morky

% DDGS v KKZ minimum

10

15

10

Skladování

Skladování a manipulace s DDGS jsou jednoduché, podobně jako u obilovin nebo sójové moučky. Krmení touto formou výrobku minimalizuje náklady na skladování a manipulaci.

Stáhnout DDGS.pdf

Tyto webové stránky používají cookies ke zlepšení našich stránek pomocí vašich zkušeností. Pokud pokračujete, souhlasíte s používáním souborů cookies. Další informace naleznete v našich pravidlech souborů cookies.