Uhlíková stopa

Čím kratší je vzdálenost mezi pivovarem a farmářem s dojnicemi, tím menší je uhlíková stopa. Toto je hlavní důvod, proč se Duynie Feed snaží prodávat svá krmiva v blízkosti jejich samotného vzniku. Vytvářením obchodních vazeb mezi výrobci a zákazníky s vedlejšími produkty se snažíme eliminovat emise CO2.

Množství emisí, které vznikají při produkci biomasy na poli, např.: při pěstování sladovnického ječmene, při jeho sladování a vaření piva, při trávení pivovarského mláta v bachoru krav, jsou tytéž při všech přepravních vzdálenostech.

Výzkum

Duynie Group požádal výzkumnou agenturu Blonk Consultants aby vypočítala LCAs pro celou škálu vedlejších produktů. LCA je anglická zkratka – life cycle analysis. Je to metoda kalkulace dopadu produktu nebo služby na životní prostředí.
LCA pomáhá pochopit uhlíkovou stopu, vodní stopu, resp. využití půdy při výrobě produktu, resp. poskytování služby.

LCAs byli vypočítané podle mezinárodních kalkulačních standartů popsaných v ‘PEFCR Feed for food producing animals’  a GFLI (Global Metrics for Sustainable Feed). Přes webovou stránku naší mateřské firmy Duynie Group, si můžete vyžádat detailní výpočty LCA např.: pro cukrovarské řízky, bramborové slupky, pivovarské mláto atd.
Chovatelé hospodářskách zvířat mohou kontaktovat také obchodního zástupce.

Tyto webové stránky používají cookies ke zlepšení našich stránek pomocí vašich zkušeností. Pokud pokračujete, souhlasíte s používáním souborů cookies. Další informace naleznete v našich pravidlech souborů cookies.