Cirkulární ekonomika

Proč?

Svět v současné době čelí výzvě, jak nasytit rostoucí populaci s omezenými zdroji naší planety. Cesta jak toho dosáhnout spočívá v efektivním využití komodit bez zbytečných ztrát. Spatřujeme proto rostoucí zájem o vytvoření uzavřených řetězců – prvovýrobce (rostlinná výroba) – zpracovatel – prvovýrobce (živočišná výroba).

Živočišná výroba je nevyhnutelná.

Bez živočišné výroby není možné vytvořit uzavřený řetězec. Zvířata přeměňují vedlejší produkty, které jsou už nevyužitelné v lidské výživě, na maso a mléko. Hnůj je velmi důležitý k udržení úrodnosti půdy, na které se pěstují klíčové komodity rostlinné výroby.

Chovatelé hospodářských zvířat sestavují krmné dávky tak, aby co nejméně konkurovali výrobě komodit pro lidskou výživu. Využívají krmiva vyprodukovaná na půdě, která není vhodná pro produkci potravin  (např.: louky a pastviny) a prostřednictvím vedlejších produktů doplňují krmnou dávku.

Duynie Feed

Duynie Feed je spojkou při tvorbě takovýchto uzavřených řetězců, protože spojuje nabídku a poptávku vedlejších produktů.

  • Poskytujeme poradenství a servis zpracovatelům rostlinných komodit tím, že dokážeme zabezpečit uskladnění, dopravu, konzervaci a kontrolu kvality vedlejších produktů. Výrobci se proto mohou plně koncentrovat na výrobu jejich hlavních produktů, např.: potravin nebo biopaliv.
  • Následně Duynie Feed přeměňuje tyto vedlejší produkty na výživná a udržitelná krmiva pro živočišnou výrobu. Naše mateřská společnost Duynie Group využívá vedlejší produkty na výrobu krmiv pro domácí zvířata, resp. pro jejich zhodnocení v bioplynnových stanicích.

Ostatní účastníci uzavřeného řetězce a jejich úlohy

  • Výrobci potravin a biopaliv usilují o efektivní zpracování rostlinné biomasy beze ztrát. Tyto společnosti jsou také aktivní při vývoji dalších metod extrahování hodnotných částí z vedlejších produktů.
  • Farmáři produkují rostlinné komodity na půdě. Jejich živočišná výroba je producentem chlévského hnoje, který zlepšuje úrodnost půdy.
  • Regulační orgány sehrávají významnou úlohu při iniciování takovýchto uzavřených řetězců tím, že nastavují pravidla jejich fungování.
  • Spotřebitelé se učí konzumovat potraviny udržitelně, bez plýtvání.

Z potravin pro lidi k vedlejším produktům

Výrobci potravin a biopaliv zpracovávají rostlinné komodity s cílem jejich zhodnocení a konverze. Vedlejší produkty vznikají v procesu výroby, proto je tam přímá spojitost mezi tím, co se dostane na stůl nám, konzumentům, a tím, čím farmáři krmí zvířata. Např.: brambory se zpracují ve výrobě na lupínky a hranolky. Bramborové slupky jsou vedlejším produktem, který se po úpravě krmí prasatům.

Pro další příklady kontaktujte svého obchodního zástupce.


Kontakt na obchodního zástupce

Tyto webové stránky používají cookies ke zlepšení našich stránek pomocí vašich zkušeností. Pokud pokračujete, souhlasíte s používáním souborů cookies. Další informace naleznete v našich pravidlech souborů cookies.