Pivovarské mláto

PIVOVARSKÉ MLÁTO vzniká jako vedlejší produkt při kvasném procesu, když se slad (mladina) mění na pivo. Základem pro získání sladu je kvalitní sladovnický ječmen se speciálními vlastnostmi. Ječmen začne po několikanásobném namáčení a navlhčení klíčit. Takto vzniklé klíčky se oddělí od zrna, přičemž se většina získaného škrobu mění na slad. V průběhu tohoto procesu vzniká PIVOVARSKÉ MLÁTO, které firma BEUKER prodává jako vlhké krmivo pro hospodářská zvířata.

Dobrá kvalita pivovarského mláta od firmy BEUKER se zabezpečuje neustálou kontrolou základních surovin, jakož i odborným vedením při výrobním procesu, skladování a dopravě. Díky tomu, že se na čistotu a kvalitu piva kladou vysoké nároky, má pivovarské mláto od firmy BEUKER rovněž vynikající kvalitu. Dobré vlastnosti ječmene se v průběhu výrobního procesu nemění, nýbrž zůstávají v pivovarském mlátě zachovány.

Pozitivní účinky pivovarského mláta na mléčný a výkrmový skot zkoumala firma Beuker ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro výživu hospodářských zvířat. Nejdůležitější výsledky ukázaly, že díky pomalému uvolňování živin jsou bílkoviny pivovarského mláta ve velké míře tráveny jen v tenkém střevě. Pivovarské mláto také v době bachorové fermentace podporuje tvorbu prekurzorů mléka a masa. Pivovarské mláto snižuje náklady na krmiva.

Pivovarské mláto je velmi dobře silážovatelné krmivo. Při silážování je důležité dodržovat následující pravidla:

  • rychlost krmení (odběru) minimálně 1 metr za týden
  • zabezpečit odtok šťáv z pivovarského mláta (vyspádování žlabu nebo vrstva CORNGOLDu)
  • po dodání dokonale utlačit
  • vzduchotěsně přikrýt plastovou fólií a fólii všude zatížit vápencem (pneumatikami apod.); fólie nesmí být nikde porušena
  • pro uskladnění nejlépe vyhovuje k tomuto účelu přizpůsobený užší a nižší průjezdný silážní žlab

Proč krmit pivovarským mlátem od firmy Beuker:

  • snižuje vlastní náklady na krmiva
  • dodává se v průběhu celého roku
  • působí jako koncentrovaný zdroj energie a bílkovin
  • stimuluje pomalou a dobrou bachorovou fermentaci
  • snadné skladování a zkrmování

Produkt má sušinu mezi  21-30% a následující průměrné tabulkové hodnoty v g/kg sušiny:

N - látky

Tuk

Vláknina

Popel

Škrob

Zucker

Calcium (Ca)

Phosphor (P)

Horčík (Mg)

Lysin

Methionin

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

260

110

167

42

45

0

4,2

6,7

2,0

10,1

4,9

 

Kyselina Linolová

Sodík (Na)

Draslík (K)

 

Sušina

 

NEL

ME

SNL

RNL

g

g

g

 

g

 

MJ

MJ

g

g

 

25,0

0,2

0,5

 

1000

 

6,8

11,4

231

5

 

Tabulkové hodnoty jsou průměrné, protože pivovarské mláto je přírodní produkt a může mít v jednotlivých ukazatelích drobné odchylky.

Doporučené dávky

Denní dávky pivovarského mláta (kg) doporučené firmou Beuker:

Výkrm HD

živá hmotnost (kg)

150

250

350

450

550

PIVOVARSKÉ MLÁTO (kg)

4

5

6

7

8

 

Mléčný dobytek

Jalovice

Období stání nasucho

Dojnice

Nízka prod.

Vysoká prod.

PIVOVARSKÉ MLÁTO (kg)

4

8

8

12

Tyto webové stránky používají cookies ke zlepšení našich stránek pomocí vašich zkušeností. Pokud pokračujete, souhlasíte s používáním souborů cookies. Další informace naleznete v našich pravidlech souborů cookies.